m18
m24

Disclaimer Claessens Grafisch Veelzijdig BV

Algemeen
Claessens grafisch veelzijdig bv (Kamer van Koophandel 14085283), hierna te noemen Claessens, verleent u hierbij toegang tot www.veelzijdig.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Claessens en derden zijn aangeleverd. Claessens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.veelzijdig.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Claessens.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.veelzijdig.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Claessens.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.veelzijdig.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Claessens grafisch veelzijdig bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.veelzijdig.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.veelzijdig.com te kunnen raadplegen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Claessens. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Claessens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Wij drukken uw kosten!

Drukwerk1
m1
m10

Actie:

A3 full colour posteractie

Klanten log-in:

Klant

Gast

Geel bestelformulier

m14
m15
m16
m26

Disclaimer    Sitemap

Gemaakt en ontworpen door:

sinds 1892.